Video: Cantecul dedicat Simonei Halep

Hrista Lupci, un binecunoscut cantaret aroman a compus o melodie pentru numarul 3 mondial, Simona Halep, jucatoarea de numai 22 de ani care a avut performante extraordinare.

Sursa foto: tikitaka.ro

Sursa foto: tikitaka.ro

Versuri cantec Simona Halep:
Armânlu a nostu – soi di aslan
L`u avum pi Gica Hagi capitan
L`u avum pi marli Gaci Cristian
L`u avem pi Ianis Zicu ca dailean..
Tu soia armâneascâ ma inshi
Unâ lilici tora fitrusi
Halep Simona, nhicâ featâ armânâ
Tsi s`amintă cu racheta tu mânâ..
La shasi anji di tenis s`acâtsă
Ca`s gioacâ ghini di prota anvidză
Tora doisprădz` di anji Simona shi`ari
Di alti feati nu`ari antritseari..
La mări turnei tu lumi anchisi
La tuti Simona anâchisi
Tas` gioacâ tenis ea ma shi`ari doarâ
Ii simitsâ di mari campioanâ..
Italia Simona anchisi
San Giorgio Simona anâchisi
Tu Franta sh`tu a noastâ Armânii
Inshi cu caplu`ndzeanâ sh`cu tinjii..
Ma s`nu agârsheshtsâ tini feată bunâ
S`nu agârsheshtsâ câ tsâ hii armânâ
Sâ shtii câ tini hii di prota soii
Tsi canâ oarâ nu deadi nâpoi..
Tas` creshtsâ mari noi ti ashtiptăm
Să shtii, Simona, armânjii ti vrem
Sh`tut prota pi tini noi s`ti videm
Sh`unu altu cântic ma`msheat va ts`adrăm..
Armânlu a nostu – soi di aslan
L`u avum pi Gica Hagi capitan
L`u avum pi marli Gaci Cristian
L`u avem pi Ianis Zicu ca dailean..

Sursa video: YouTube

One Response to "Video: Cantecul dedicat Simonei Halep"

  1. Pingback: Simona Halep Victorie Contra Jucatoarei Zarina Diyas | i-beau.com

Lasă un răspuns